PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING - Havenbeheer Oldambt

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website (Www.havenbeheeroldambt.nl) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens:
Havenbeheer Oldambt
Hellingbaan 4
9672 BM Winschoten

Telefoonnummer: 0628974613
KvK-nummer: 64829715

Www.havenbeheeroldambt.nl
Info@havenbeheeroldambt.nl

Persoonsgegevens:
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens:
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden:
Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met u kunnen opnemen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben. Om zorg te dragen voor uw persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

U heeft ook rechten:
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar Info@havenbeheeroldambt.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek.

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die u heeft gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Stuur uw verzoek naar Info@havenbeheeroldambt.nl. Of neem telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer: 0628974613. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid:
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall en een beveiligde internetverbinding.

Bewaring persoonsgegevens:
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

WEBSITE DISCLAIMER:
Door bezoek aan en gebruik van deze website Www.havenbeheeroldambt.nl verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden die in deze disclaimer zijn opgenomen.

Informatie en verwijzingen:
Alle informatie die wordt aangeboden op en via deze website is van algemene aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website handelt Havenbeheer Oldambt uiterst zorgvuldig. Ook de gebruikte bronnen en verwijzingen zijn door Havenbeheer Oldambt onderzocht op betrouwbaarheid. Ondanks deze zorgvuldigheid kan Havenbeheer Oldambt niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Havenbeheer Oldambt wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie die Havenbeheer Oldambt op en via deze website aanbiedt mag niet voor eigen gebruik worden afgedrukt of gedownload. Het is echter strikt verboden om de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te distribueren of enige andere actie te ondernemen die niet overeenstemt met de intellectuele eigendomsrechten van Havenbeheer Oldambt.

Wijzigingen:
Alle informatie die Havenbeheer Oldambt op of via deze website aanbiedt kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Ook de tekst van deze disclaimer kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Havenbeheer Oldambt raadt u aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.

Toepasselijk recht:
Op deze website en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

Opgemaakt door: ©EenvoudigRecht.nl

Vorige nieuwsberichten lezen? Zie de nieuwspagina

 • Jachthaven Winschoten - Havenbeheer Oldambt

  Jachthaven Winschoten

  De jachthaven in Winschoten is een ideale haven voor passanten die willen shoppen in de gezellige binnenstad van Winschoten. Naast de vele winkels kunt u ook heerlijk internationaal eten in één van de vele restaurants.

  Lees verder »
 • Camperplaatsen Winschoten (Groningen) - Havenbeheer Oldambt

  Camperplaatsen

  De jachthaven in Winschoten beschikt over verharde camperplaatsen op loopafstand van het gezellige centrum van Winschoten. De camperplaatsen beschikken over alle faciliteiten zoals water, stroom en sanitair.

  Lees verder »
 • Jachthaven Scheemda - Havenbeheer Oldambt

  Jachthaven Scheemda

  De jachthaven in Scheemda is een goed te bereiken haven midden in het centrum, vlakbij het Winschoterdiep. Op loopafstand vindt u diverse winkels en natuurlijk horecagelegenheden zoals een Chinees restaurant.

  Lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.